Trị liệu tâm lý trong việc chữa bệnh

Các biện pháp trị liệu tâm lý chữa bệnh là các phương pháp điều trị bệnh bằng cách sử dụng lời nói, các kỹ thuật trị liệu hoặc các công cụ giao tiếp khác giữa nhà trị liệu và người bệnh. Các biện pháp trị liệu tâm lý có thể giúp người bệnh giải quyết các vấn đề về cảm xúc, hành vi, nhận thức và tâm thần. Có nhiều phương pháp trị liệu tâm lý khác nhau, mỗi phương pháp có cơ sở lý thuyết và ứng dụng riêng. Một số phương pháp trị liệu tâm lý phổ biến hiện nay là:

  • Liệu pháp phân tâm: Đây là phương pháp dựa trên lý thuyết của Sigmund Freud, cho rằng người bệnh mắc bệnh do những xung đột giữa những nhu cầu, mong muốn mang tính bản năng với khả năng thoả mãn những nhu cầu, mong muốn đó. Nhà trị liệu sẽ sử dụng các kỹ thuật như tự do liên hệ, giấc mơ, chuyển dịch để khai thác và giải toả những dồn nén trong tiềm thức của người bệnh.
  • Liệu pháp hành vi: Đây là phương pháp dựa trên lý thuyết học tập của John B. Watson và B.F. Skinner, cho rằng hành vi của con người được hình thành do quá trình điều kiện hoá. Nhà trị liệu sẽ sử dụng các kỹ thuật như huấn luyện kỹ năng, tiếp cận hệ thống, tiếp xúc thực tế để điều chỉnh và thay đổi các hành vi không phù hợp của người bệnh.
  • Liệu pháp nhận thức: Đây là phương pháp dựa trên lý thuyết của Aaron Beck và Albert Ellis, cho rằng người bệnh mắc bệnh do những suy nghĩ sai lệch và không được tổ chức. Nhà trị liệu sẽ sử dụng các kỹ thuật như xác định và thách thức các suy nghĩ tiêu cực, huấn luyện giải quyết vấn đề, huấn luyện quản lý stress để giúp người bệnh có những suy nghĩ tích cực và hợp lý hơn.
  • Liệu pháp hành vi – nhận thức: Đây là phương pháp kết hợp giữa liệu pháp hành vi và liệu pháp nhận thức, cho rằng người bệnh mắc bệnh do ảnh hưởng của cả suy nghĩ và hành vi. Nhà trị liệu sẽ sử dụng các kỹ thuật của cả hai phương pháp để giúp người bệnh có những suy nghĩ và hành vi tốt hơn.
  • Liệu pháp hệ thống: Đây là phương pháp dựa trên lý thuyết của Gregory Bateson và Murray Bowen, cho rằng người bệnh mắc bệnh do ảnh hưởng của cả nội tâm cá nhân lẫn mối quan hệ liên cá nhân, và trong khi nhấn mạnh đến những gì đã xảy ra trong quá khứ nó vẫn chú tâm xem xét những vấn đề trong hiện tại. Nhà trị liệu sẽ sử dụng các kỹ thuật như sơ đồ phả hệ, quan sát hành vi, phản hồi, thay đổi vai trò để giúp người bệnh hiểu rõ hơn về bản thân và môi trường xung quanh. Liệu pháp này nhấn mạnh đến các cơ chế động năng cả trong nội tâm cá nhân lẫn trong mối quan hệ liên cá nhân, và trong khi nhấn mạnh đến những gì đã xảy ra trong quá khứ nó vẫn chú tâm xem xét những vấn đề trong hiện tại.

     

    Nếu bạn có những băn khoăn về sức khỏe bản thân. Hãy liên hệ với Chân Trị Liệu để được tư vấn và giải tỏa những vấn đề của riêng mình.

[pa_bvlq]