Hệ thống kinh mạch chữa bệnh

12 chính kinh trên cơ thể là cơ sở quan trọng nhất để điều trị theo bệnh Y học cổ truyền. Video này trình bày một cách chi tiết về 12 kinh chính cùng hệ thống huyệt vị quan trọng của các kinh này.

[pa_bvlq]