Hệ kinh mạch và những phát hiện kinh ngạc dưới góc độ khoa học hiện nay

Mặc dù hệ thống kinh mạch trong cơ thể người đã được ứng dụng để chữa bệnh từ hàng ngàn năm trước, nhưng đến nay giới khoa học mới có những nghiên cứu để chứng minh được sự tồn tại của nó, video dưới đây phần nào trình bày được quá trình phát hiện, chứng minh sự tồn tại của Hệ thống kinh lạc với những ứng dụng kinh ngạc trong việc điều trị bệnh nan y.

[pa_bvlq]