SẮC ĐẸP – BÁU VẬT CỦA PHỤ NỮ

Phụ nữ.vốn lấy Đức hạnh và Nhan sắc làm căn bản cho đời người.

Nhan sắc mà không giữ gìn và trang điểm thì vẻ tươi đẹp một đời sẽ chẳng lãng phí hay sao

Dưới đây là những yếu tố là được gọi là ” Kẻ tàn phá sắc đẹp của Phụ nữ”

 

 

LIỆU TRÌNH VÀ BÀI THUỐC CHO NỮ GIỚI